6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Hazırlanan Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Kanun)’nun 10’uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Kuruluşumuz Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’nin (SPL) faaliyetleri kapsamında Kuruluşumuza bildirdiğiniz ve/veya çalıştığınız sermaye piyasası kurumu veya halka açık ortaklık tarafından Kuruluşumuza bildirilen ad-soyad, iletişim bilgisi, lisans bilgisi, eğitim verisi, çalışma verisi ile sınırlı olmak kaydıyla Kuruluşumuz tarafından sermaye piyasalarında istihdam platformu sağlama ve istihdam yönetimi hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla Kanun kapsamında “Veri sorumlusu” sıfatıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

İstihdam sağlama ve istihdam yönetim hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz;

  • Personel istihdam etmek amacıyla Kuruluşumuzla hizmet sözleşmesi imzalayan kurumların SPL sistemi (Platform) üzerinden kişisel verilere göre filtreleme yapabilmesi (Örneğin Ankara ilinde Düzey 3 lisansı olan kişilerin listelenmesi vb.),
  • Personel arayan kurumların ilgili hizmetlerden yararlanmak isteyenler kişilerle doğrudan iletişim kurabilmeleri,
  • Söz konusu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi,
  • Sunulan hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi,
  • Kurumların Platformda yayımladığı ilanlardan haberdar edilebilmesi,
  • Sunulan hizmetlerle ilgili faaliyetlerin yanı sıra ücretsiz eğitim, seminer, konferans gibi faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapılabilmesi,

amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar ve Aktarılma Amacı:

Kişisel verileriniz;

  • Yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara hukuki zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla aktarılabilecektir.
  • İstihdam platformu sağlama ve istihdam yönetimi hizmetlerine ilişkin işlemlerin yapıldığı Platformumuz üzerinden personel arayan kurumlarla paylaşılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Bu kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinde yer alan;  “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez”  hükmüne dayalı olarak belirtilen amaçlar doğrultusunda açık rıza verilmesi şartıyla sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda işlenmektedir.

 

Kanun’un 11’inci Maddesinde Sayılan Haklar:

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’nin 19 Mayıs Mahallesi Hrant Dink Sokağı No:70 34363 Osmanbey, Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.