Hizmet Sözleşmesi

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. özel istihdam bürosu olarak 09.10.2023-08.10.2026 tarihleri arasında faaliyette bulunmak üzere, Türkiye İş Kurumu tarafından 03.10.2023 tarih ve 14677152 sayılı karar uyarınca 1569 nolu belge ile faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınması yasaktır. Şikayetleriniz için aşağıdaki telefon numaralarına başvurabilirsiniz. İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü: 0212 249 29 87 İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Şişli Hizmet Merkezi : 02122910925

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Aday, “e-devlet şifresi ile giriş” butonu ile www.lisanslikariyer.com.tr (Platform) üzerinden giriş yaparak veya başka şekilde kaydolarak, erişimde bulunarak veya hizmetlerimizi kullanarak, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş ("Şirket") ile hukuki olarak bağlayıcı bu Hizmet Sözleşmesi'ni ("Sözleşme") akdetmiş olur.

İşbu Sözleşme, halihazırda www.lisanslikariyer.com.tr (Platform) alan adı aracılığı ile verilen istihdama yönelik hizmetlerle, bu hizmetler için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler için geçerlidir. Hizmetlerimiz kapsamında iş arayan kayıtlı kullanıcılar "Aday", çalışan arayan ve lisanslikariyer.com.tr Platform'unun kullanımı için aktif sözleşmesi bulunan kayıtlı kullanıcılar ise "İşveren Müşteri" olarak adlandırılır. İşbu Sözleşme Aday’a sunduğumuz hizmetlerimize ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan her türlü yönetmelik, tebliğ ve kararlar uyarınca işbu Sözleşmenin ifası kapsamında elde edilen kişisel verilerinize ilişkin bilgileri ve Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin bilgilendirmemizi KVKK Aydınlatma Metni'nden inceleyebilirsiniz.

Şirket adaylara platform aracılığı ile özgeçmiş hazırlama, kaydetme, sahip olduğu lisansları sermaye piyasası aracı kurumları ve diğer şirketler ile paylaşma ve iş başvurusu yapma olanağı tanımaktadır. Aday, özgeçmiş kapsamında vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru, geçerli ve güncel olduğunu, bunların gerçeğe aykırı, eksik veya aldatıcı/yanıltıcı olması nedeniyle Şirket’in ve/veya 3.şahısların herhangi bir zarara uğraması halinde tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt eder.

PLATFORM KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 1. Aday, üyeliği kapsamında Platform’a giriş yaparken verdiği bilgiler ve Platform'da paylaştığı özgeçmiş dahil tüm bilgilerden yararlanarak Şirket'in kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Profilindeki ve özgeçmişteki bilgilerin doğruluğu konusunda ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Adaya aittir.
 2. Adayın özgeçmişi ve diğer verileri sadece iş başvurusu yaptığı İşveren Müşteriler ile paylaşılmaktadır. Aday dilerse Platform üzerinden profil ayarlarını düzenleyerek bu verilerin tüm İşveren Müşteriler tarafından görüntülenebilmesine izin verebilir. Bu durumda Aday özgeçmişinde yer alan sahip olduğu lisans bilgileri dahil tüm kişisel verilerinin üçüncü taraflara aktarıldığını kabul eder.
 3. Aday, istediği bir zaman diliminde Platform'da yer alan özgeçmişinde güncelleme yapabilmektedir. Aday, özgeçmişinde güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten sonra yapılacak ve o tarihten önce yapılmış tüm iş ilanı başvurularında, İşveren Müşteri tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder.
 4. Platform üzerinden Aday tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, ile ilgili olarak Şirket'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat Aday sorumludur.
 5. Platformda yayımlanan herhangi bir ilana Aday tarafından başvurulduktan sonra aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler ile ilgili her türlü sorumluluk ayrı ayrı ve müteselsilen Şirket ve ilan sahibi İşveren Müşteri tarafından üstlenilmektedir. Aday’ın ilana başvuru yapması yolu ile paylaştığı bilgilerle ilgili Şirket’in herhangi bir müdahale hakkı bulunmamaktadır.
 6. Aday, herhangi bir tarihte başvurduğu ilan ile ilan sahibi İşveren Müşteri'ye aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin imha sürecine tabi tutulmasını isterse, bu talebini direkt olarak ilan sahibi firmaya veya Şirket'e iletmesi gerekir.

ADAY İLE İLETİŞİM

Şirket'in aday tarafından Platform'a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen iletişim adresleri üzerinden kullanıcıya iletişim, yeni ürünlerle, sistem geliştirmeleri ile ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma ve e-ileti gönderme hakkı bulunmaktadır. Aday işbu Sözleşme'yi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

ADAYIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Aşağıda yer alan yükümlülüklerin aday tarafından ihlali halinde Şirket, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı adaya rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde adayı bilgilendirmek kaydıyla hesabı askıya alabilir veya kapatabilir. Şirket, verilen bilgilerin hukuka uygunluğunu, ifade özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir.

 1. Platforma aday tarafından girilen bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.
 2. Şirket tarafından talep edildiği takdirde adaya ait kişisel verilerin doğrulamasının yapılması gerekmektedir.
 3. Kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde ilgili kısımların Aday tarafından güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.
 4. Aday, başvuru süreçlerinde kendisine iletilen kişisel verileri ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 5. Bütün makul önlemler alınmasına rağmen hesabın ilgisiz kişilerce ele geçirilmesi veya adayın elinde olmayan sistemsel sebepler dışında hesap ile ilgili yapılan her türlü eylemden Aday sorumludur.
 6. Aday, herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamaz.
 7. Adayın, kendi özgeçmişi dahil platforma girdiği tüm bilgiler, yanıltıcı veya yanlış, eski işverenleri dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlaline yol açabilecek veya haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez
 8. Aday, Platformda ve özgeçmişte, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremez, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile arasındaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemez.
 9. Aday, Platformda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında kabahat ve suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremez.
 10. Aday, hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen içeriklere yer veremez.
 11. Aday, kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap açamaz, hesabını satışa koyamaz veya üçüncü kişi yararına kullandıramaz.
 12. Aday, üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere yer veremez.

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 1. Aday, Platform’a üye olarak, işbu hizmet sözleşmesini okuduğunu ve kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Hizmet Sözleşmesinin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
 2. Şirket, Hizmet Sözleşmesi üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişikliklerden tüm adaylar haberdar edilecektir.
 3. Aday, işbu Hizmet Sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.